Stoplichtloos naar de Efteling

Magazine cover

Provinciale weg N261 vernieuwd

Knooppunt

N261
-
Loon op Zand

brabant.nl

j

brabant.nl

k

Meer weten?

Knooppunt N261-Loon op Zand

Bij het Efteling Hotel is de N261 zo’n 15
meter verschoven en half verdiept aange-
legd. De Europalaan kruist de weg met een
viaduct en aan beide kanten zijn er verkeers-lichten.

van ecoduct De Loonse Wissel
is een geschenk voor onze natuurvrienden. Hiermee is
de verbinding van oost naar
west in ere hersteld. Al met
al was de metamorfose een
bijzondere klus voor onze
gemeente, de provincie en
de aannemers. Doorstroming
van verkeer was een belangrijk uitgangspunt. En dat is op
uitstekende wijze gelukt.”

Volgens wethouder Gerard Bruijniks is de vernieuwde
N261 dé verandering van
de eeuw voor Loon op Zand.
“De afrit Hooge Steenweg is verplaatst naar het zuiden.
Een mooie, nieuwe afrit,
maar voor de gebruikers
zeker wennen. De afrit
Europalaan moet haar dien-
sten nog bewijzen voor ons
dorp en de Efteling. De komst

'Dé verandering
van de eeuw'

Gerard Bruijniks
wethouder
Loon op Zand

Terug

Terug

Knooppunt

N261
-
Europalaan

Knooppunt N261-Europalaan

Alle verkeerslichten zijn verdwenen en er
ligt een nieuw fietsviaduct over de A59 bij de
Kruisstraat. Het resultaat: verkeer op de A59
kan doorrijden en verkeer naar de Efteling
en Zanddonk verloopt soepeler.

‘Verandering
van de eeuw’

Lees meer

‘Verandering
van de eeuw’

Lees meer

bezoekers in 2020. Hun bezoek
aan ons park begint én eindigt
vaak met een autorit. We zijn
dan ook blij met de nieuwe N261:
een eerste, goede stap naar een
betere bereikbaarheid. De werk-
zaamheden zijn steeds goed met
ons afgestemd. Daardoor bleef de
overlast voor onze gasten tot een
minimum beperkt".

Een goede bereikbaarheid is
van groot belang voor het
toerisme in de regio. Dat zegt
Fons Jurgens, topman van de
Efteling. “Vorig jaar ontving
de Efteling 4,4 miljoen gasten.
Daarmee behoren we tot de
top van Europese attractie-
parken. Om de continuïteit
te waarborgen, moeten we
verder groeien naar 5 miljoen

'Goede stap
naar betere
bereikbaarheid'

Fons Jurgens
topman de Efteling

Terug

Terug

Knooppunt

N261
-
Bevrijdingsweg

Knooppunt N261-Bevrijdingsweg

Over de weg bij het NH Hotel is een viaduct aangelegd en ten zuiden van de Bevrijdings-
weg een kwart klaverblad.

‘Goede
stap’

Lees meer

‘Goede
stap’

Lees meer

trots op de inrichting liggen
poelen, zodat amfibieën zich
van natte plek naar natte plek
kunnen verplaatsen. Terwijl
de wegenbouwers klaar zijn,
breekt voor ons een drukke
tijd aan. Met camera’s en
zandbedden onderzoeken we
welke dieren de natuurbrug
gebruiken. De eerste sporen
hebben we al gezien!”

Boswachter Lex Querelle van
Natuurmonumenten is ‘bij-
zonder blij’ met de natuurbrug.
“De N261 doorkliefde Nationaal
Park De Loonse en Drunense
Duinen en Huis ter Heide. Nu
is deze verbinding eindelijk
hersteld. Reeën, vossen,
dassen en ook kleinere soor-
ten zoals hagedissen, muizen
en vlinders hebben nu een
groter leefgebied. We zijn ook

'Bijzonder
blij met de
natuurbrug'

Lex Querelle
boswachter Natuurmonumenten

Terug

Terug

Knooppunt

N261
-
Prof. Kamerlingh Onnesweg

Knooppunt N261-
Prof. Kamerlingh Onnesweg

De N261 ligt nu half verdiept in een tunnel-
bak met een ‘turborotonde’. Hiervoor is de
weg 50 meter verschoven. Er is een nieuw
fietspad tussen centrum Waalwijk en
Landgoed Driessen, en een fietsviaduct.

‘Blij met
natuurbrug’

Lees meer

‘Blij met
natuurbrug’

Lees meer

problemen voorgedaan; vooral
de bewoners van het Oosteind
merkten dat. Maar het uiteinde-
lijke resultaat mag er zijn. Zeker
op Waalwijks grondgebied is
kwaliteit toegevoegd. En zonder
verkeerslichten is de reistijd
aanzienlijk korter. Ik hoop dat
het sluipverkeer tot het verleden
behoort, omdat de N261 nu zo’n
fijne en veilige weg is.”

“De ombouw van de N261 is
een prachtig project”, aldus
wethouder Jan van Groos van
de gemeente Waalwijk. “De
aannemer is erin geslaagd
alle moeilijke (kunst)werken
in relatief korte tijd te reali-
seren, terwijl de doorstroming
goed bleef. Een knap staaltje
werk. Bij de aansluitingen op
de N261 hebben zich wel

'Een knap
staaltje werk'

Jan van Groos
wethouder
gemeente Waalwijk

Terug

Terug

Knooppunt

N261 - A59

Knooppunt N261-A59

Alle verkeerslichten zijn verdwenen en er
ligt een nieuw fietsviaduct over de A59 bij de
Kruisstraat. Het resultaat: verkeer op de A59
kan doorrijden en verkeer naar de Efteling en
Zanddonk verloopt soepeler.

Een knap
staaltje werk

Lees meer

Een knap
staaltje werk

Lees meer

een heel gepuzzel om op de woonboulevard te komen. Dat
heeft ons veel bezoekers en
dus omzet gekost. We kijken
nu graag vooruit. De metamor-
fose van de N261 is geslaagd:
beter, moderner, overzichte-
lijker. Daarop borduren wij
voort met de realisatie van
de mooiste woonboulevard
van Nederland. In december
starten we met een groot-
scheepse verbouwing.”

"Dat zo’n metamorfose over-
last met zich meebrengt, is be-
grijpelijk”, zegt Wim de Ruiter,
marketingdirecteur van De Mandemakers Groep. “We zijn
goed geïnformeerd over de voortgang van de werkzaam-
heden. Daarop inspelen is een andere zaak. Door de steeds wisselende situatie van weg-omleidingen was de beweg-
wijzering vaak erg onduidelijk. Vooral op het laatst was het

'Overlast is
begrijpelijk,
maar kost veel'

Wim de Ruiter
marketingmanager
De Mandemakers Groep

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

PROVINCIALE WEG N261 VERNIEUWD

Stoplichtloos

naar de

ingrijpend op de schop om
de toenemende verkeers-
drukte aan te kunnen.
Ondertussen was het
‘business as usual’ voor de
ondernemers, gebruikers
en omliggende gemeenten.

Zonder files naar de Efteling
en Woonboulevard Zand-
donk. Dat is het resultaat
van de metamorfose van de
Midden-Brabantweg (N261).
De provinciale weg tussen Waalwijk en Tilburg ging

Verkeer

http://www.brabant.nl/n261

Brabant Magazine 18 - Interactief

Brabant Magazine 18 - J7

Technology by MagStream Real Time Publishing