Brabant, branding, buitenland

Magazine cover

Met een harde en een zachte B

gekozen propositie van high tech,
belichaamd in onder meer Eind-
hoven/Brainport. Deze cijfers
komen uit de Global Talent
Acquisition Monitor.

Dat onderzoek geeft een beeld
van de beroepsbelevingswerelden,
de arbeidsmotieven en het zoek-
gedrag van alle arbeidsmarkt-
doelgroepen in 45 landen.

Want ook buiten de landsgrenzen
wordt de regio Brabant steeds
bekender.

Eindhoven/Brainport
Onderzoek laat zien dat 7,5% van
de wereldberoepsbevolking de
regio Brabant kent. Dat lijkt niet
veel, maar dat zijn toch 173 mil-
joen mensen. Op de arbeidsmarkt
kent 22,9% de regio Eindhoven,
óók Brabant. Logisch, gezien de

‘Europe’s heart of smart solutions’ wordt vooral ingezet voor communicatie naar de zakelijke
en buitenlandse markt.

brabantsmartsolutions.com

j

brabantsmartsolutions.com

k

Meer weten?

'Bourgondisch?
Slimste regio? Ja, dan
denk je aan Brabant'

PROF. DR. FRANS BOEKEMA

'Bourgondisch?
Slimste regio? Ja, dan
denk je aan Brabant'

PROF. DR. FRANS BOEKEMA

HEART OF
SMART SOLUTIONS

Terug

Terug

Bekendheid
slogan

Lees meer

Bekendheid slogan

Lees meer

co-branding. Soms samen met bedrijven in een Brabant-pavil-
joen, of als Brabantstand in
een Holland-paviljoen. Soms
in Roosendaal, of in China.
Soms met Brainport, soms met autoproducent Tesla. Voor het buitenland gebruikt Brabant
daarvoor de slogan ’Europe's
heart of smart solutions’.

Ze doen alles in coproductie met Brabantse ondernemers, kennis-
instellingen, steden en partners, zoals de BOM, Brainport en KvK.

Samen
Ze kopen geen reclamezendtijd
of advertentieruimte in. Maar ze werken wel samen met andere sterke merken die er al zijn:

Branding in Brabant gebeurt op de typisch
Brabantse manier. Door samenwerken.
De mensen achter Brabant Branding
organiseren niets zelf.

'Brabant zet in op de combinatie van hard en zacht / high tech en
high touch'

PROF. DR. FRANS BOEKEMA

'Brabant zet in op de combinatie van hard en zacht / high tech en
high touch'

PROF. DR. FRANS BOEKEMA

TYPISCH
BRABANTSE MANIER

Terug

Terug

Brabantse
manier

Lees meer

Brabantse
manier

Lees meer

laat producten en ontwikkelingen
zien die uit Brabant komen. Zo is
er een Brabantpaviljoen op de
World of Energy Solutions in
Stuttgart (12-14 oktober), publi-
ceert het team over Brabantse successen zoals de gewonnen
FdI Award voor beste investerings-regio van West-Europa en dragen
ze bij aan een Brabantse uitstraling bij handelsmissies en werkbezoeken.

Doel daarachter is om een duide-
lijk beeld van Brabant te creëren, waardoor de juiste bedrijven en kenniswerkers naar Brabant komen. Zo wil Brabant tot de
top 5 van innovatieve regio’s in
de wereld blijven behoren.

Buiten Nederland focust de bran-
ding zich dan ook op de kennis en innovatiekracht van Brabant, en

Als iemand in het buitenland over Brabant vertelt, dan willen we het liefst dat er steeds hetzelfde wordt verteld. Dat is zo ongeveer de filosofie van Brabant Branding.

'Wat je vooral moet
doen is focussen,
focussen, focussen'

PROF. DR. FRANS BOEKEMA

'Wat je vooral moet
doen is focussen,
focussen, focussen'

PROF. DR. FRANS BOEKEMA

FILOSOFIE VAN
BRABANT BRANDING

Terug

Terug

SPEEL HET
REGIOSPEL

Win kaarten voor de
Dutch Design Week

SPEEL HET
REGIOSPEL

Win kaarten voor de
Dutch Design Week

Marketingdeskundigen zeggen
dat Brabant al een sterk merk
ís. In Nederland. In het buiten-
land ligt dat natuurlijk anders.
Daar kent nog niet iedereen
onze provincie. Maar ook daar
wordt hard aan gewerkt. In
Brabant. En daarbuiten. Met
de slogan ‘Europe’s heart of
smart solutions’.

MET EEN HARDE
& EEN ZACHTE B

Lees meer

Lees meer

Brabant

Prof. dr. Frans Boekema is als hoog-leraar Economische Geografie ver-
bonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich onder andere bezig met city- en regiomarketing. Zijn opvatting: Brabant is (in Nederland)
op zich al een sterker merk dan welke slogan dan ook. Wat je vooral moet
doen is focussen. Focussen, focussen, focussen. Er zijn namelijk veel ver-
schillende doelgroepen (bewoners, bezoekers, bedrijven).

'Focussen,
focussen, focussen'

x

x

"Je moet je dus vooral focussen", zegt hoogleraar Boekema. “In Brabant gebeurt dat door het benadrukken
van de combinatie van hard en zacht /
high tech en high touch. Samen met
bedrijven die meerwaarde zien in het uitventen van de kracht van de regio
van herkomst. Zoals ASML en VDL, de Efteling, NXP en TU/Eindhoven, DAF en Heijmans, Shapeways en Bavaria."

'High tech
en high touch'

x

x

In Nederland profileert Brabant zich
met de tekst ’Dan denk je aan Brabant’.
Die woorden komen uit het bekende nummer van Guus Meeuwis. “’Dan
denk je aan Brabant’ werkt alleen
maar goed als je iets laat zien dat anderen ook associëren met Brabant", zegt Boekema.

Associatie
“Ik associeer de provincie met een com-binatie van grote steden én platteland. Ja, dan denk je aan Brabant. Bourgon-disch? Slimste regio? Ja, dan denk je aan Brabant.” Voor de internationale aanpak geldt het belang van die asso-ciatie natuurlijk ook.

'Dan denk je
aan Brabant'

x

x

DEEL OP TWITTER

DEEL OP TWITTER

DEEL OP FACEBOOK

DEEL OP FACEBOOK

Wanneer alle 7 vragen goed zijn
beantwoord, kun je je gegevens insturen
en kans maken op vrijkaarten voor de
Dutch Design Week.

Vaker meespelen en Brabant Magazine
lezen? Word gratis abonnee.

SPEEL OPNIEUW EN WIN!

Word abonnee

Word abonnee

Speel opnieuw

Speel opnieuw

De winnaars krijgen op 1 oktober
2015 bericht, dit wordt via Twitter en
Facebook gepubliceerd.

VUL JE GEGEVENS IN

DEEL OP TWITTER

DEEL OP TWITTER

DEEL OP FACEBOOK

DEEL OP FACEBOOK

FLEVOLAND

FLEVOLAND

ZEELAND

ZEELAND

LIMBURG

LIMBURG

vraag 7/7

EDINBURGH

EDINBURGH

VLAANDEREN/FLANDERS

VLAANDEREN/FLANDERS

REGIO LONDEN

REGIO LONDEN

vraag 6/7

FLEVOLAND

FLEVOLAND

ZEELAND

ZEELAND

DRENTHE

DRENTHE

vraag 5/7

NEDERSAKSEN

NEDERSAKSEN

BRANDENBURG

BRANDENBURG

BEIEREN

BEIEREN

vraag 4/7

GRONINGEN

GRONINGEN

NOORD-HOLLAND

NOORD-HOLLAND

DRENTHE

DRENTHE

vraag 3/7

ÎLE DE FRANCE

ÎLE DE FRANCE

BRETAGNE

BRETAGNE

NORMANDIË

NORMANDIË

vraag 2/7

GRONINGEN

GRONINGEN

GELDERLAND

GELDERLAND

UTRECHT

UTRECHT

vraag 1/7

Speel mee en maak
kans op een passe-
partout voor
2 personen met
toegangskaarten voor
de Dutch Design Week
(17-25 oktober 2015).

Start de quiz

Start de quiz

x

x

http://brabantsmartsolutions.com

https://twitter.com/home?status=De%20slogans%20uit%20deze%20quiz%20komen%20uit%20een%20regio,%20maar%20van%20welke%20regio?%20Speel%20mee%20en%20maak%20kans%20op%20een%20passe-partout%20voor%20de%20Dutch%20Design%20Week.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//share.brabantmagazine.nl/?u=bm18_regiobranding

https://twitter.com/home?status=De%20slogans%20uit%20deze%20quiz%20komen%20uit%20een%20regio,%20maar%20van%20welke%20regio?%20Speel%20mee%20en%20maak%20kans%20op%20een%20passe-partout%20voor%20de%20Dutch%20Design%20Week.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//share.brabantmagazine.nl/?u=bm18_regiobranding

Brabant Magazine 18 - Goederenvervoer

Brabant Magazine 18 - Interactief

Technology by MagStream Real Time Publishing