Brabant timmert aan alle wegen

Magazine cover

Goederenvervoer in kaart gebracht

Vervoer
over water

Lees meer

Fotonische
chip

Lees meer

DE MEEST ONBEKENDE STRAAT VAN
BRABANT: DE BUISLEIDINGENSTRAAT.

DE MEEST ONBEKENDE STRAAT VAN
BRABANT: DE BUISLEIDINGENSTRAAT.

DOWNLOAD
FACTSHEET

DOWNLOAD
FACTSHEET

Vervoer via buisleidingen is veilig, snel en duurzaam. De provincie spant zich
in om het huidige buisleidingennet in Brabant zo goed mogelijk gevuld te krijgen. Naast de noord-zuidverbin-
ding (Rotterdam-Antwerpen) richt de provincie zich ook op ontwikkeling van
de west-oostverbinding.

BUIS

Terug

Terug

VERVOER OVER WATER IS SLIM. SCHEPEN
KUNNEN VEEL VOLUME VERVOEREN.

VERVOER OVER WATER IS SLIM. SCHEPEN
KUNNEN VEEL VOLUME VERVOEREN.

DOWNLOAD
FACTSHEET

DOWNLOAD
FACTSHEET

Brabant investeert in infrastructuur. Het gebruik van kleine schepen is vaak niet meer concurrerend. Daarom verbreedt Brabant haar kanalen. Met centrale
sluis- en brugbediening bevordert Rijks-waterstaat de vlotte doorstroming op
de kanalen. Belangrijk, want Brabant
ligt op een belangrijke doorvoerroute
van goederenvervoer tussen de zee-
havens en het Europese achterland.

WATER

Vervoer
door buizen

Lees meer

Vervoer
door buizen

Lees meer

Terug

Terug

Vervoer
over water

Lees meer

Vervoer
over water

Lees meer

PER JAAR KOMEN ER IN BRABANT 50.000
NIEUWE AUTO’S AAN PER SPOOR.

PER JAAR KOMEN ER IN BRABANT 50.000
NIEUWE AUTO’S AAN PER SPOOR.

De provincie spant zich in het goederen-vervoer tussen Rotterdam en Venlo in
Brabant niet meer via de Brabantroute
(Breda-Tilburg-Eindhoven) te laten
rijden, maar via de Betuweroute. Dit
heeft 2 voordelen: een deel van de
Betuweroute wordt optimaal benut en
er komt meer ruimte voor passagiers-treinen op de Brabantroute.

SPOOR

DOWNLOAD
FACTSHEET

DOWNLOAD
FACTSHEET

Terug

Terug

Vervoer over het spoor

Lees meer

Vervoer over het spoor

Lees meer

DE HELFT VAN ALLE VERVOER GAAT
NOG ALTIJD OVER DE WEG.

DE HELFT VAN ALLE VERVOER GAAT
NOG ALTIJD OVER DE WEG.

DOWNLOAD
FACTSHEET

DOWNLOAD
FACTSHEET

Om goederenvervoer goed te kunnen organiseren is kennis nodig, en het
delen ervan. Daar wordt hard aan
gewerkt. De provincie zorgt voor een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstituten.
Zo is er een leerstoel goederenvervoer en zijn er diverse instituten (denk aan Dinalog en het Huis van de Logistiek).

WEG

Terug

Terug

'Kosten spoor
worden hoger'

'Kosten spoor
worden hoger'

Jasper Schijvens (46) is planner en inter-modaal coördinator bij Railport Brabant, onderdeel van Gebroeders Versteijnen Logistics in Tilburg. Dat is een internationaal werkend logistieke dienstverlener, gespecia-liseerd in alle vormen van vervoer. Een van Schijvens’ taken: het dagelijks zo maximaal mogelijk ‘vullen’ van 1 of 2 treinen van en naar Tilburg / Rotterdam en Oost Europa.

Treinen ‘vullen’
“En maximaal is dan ook maximaal: de volle 100%”, zegt Schijvens. “Ik zie het echt als sport. Als een trein maar 85% is gevuld (wat overigens een grote zeldzaamheid is), heb-ben we een ’bad day’. De kunst is om een trein zo maximaal mogelijk te vullen en zo snel mogelijk te behandelen, ook als een wisselstoring of een seinstoring daarbij
roet in het eten gooit.”

‘Ik zie het
echt als sport’

Vervoer
over de weg

Lees meer

Vervoer
over de weg

Lees meer

Terug

Terug

Wat doet
de provincie

Wat doet
de provincie?

Wat doet
de provincie?

'Kosten vervoer
over water'

'Kosten vervoer
over water'

Treinen
'vullen'

Lees meer

Treinen
'vullen'

Lees meer

“Als ik volgende week de Staatsloterij win, blijf ik gewoon doorwerken.” André van der Wal (56) is al 27 jaar schipper op het melk-schip ‘Niet zonder God’. Hij vaart elke dag
2 keer van Veghel naar ’s-Hertogenbosch
en terug, met 380.000 liter rauwe melk per keer. Varen is zijn lust en zijn leven. “Mijn opa was schipper, mijn vader was schipper
en 2 van mijn broers zijn schipper. "

Saai? Niet saai!
"Saai, elke dag deze route? Helemaal niet. Elke dag is er iets anders, zie ik iets anders. Ik heb een heel vrij leven en zou niet anders willen. Ik vaar al vanaf mijn 14e. Da’s dus al 42 jaar. Eerst vervoerde ik zand en grond, nu zogeheten ondermelk. Vroeger woonden we ook op het schip. Dat kan nu niet meer.”

‘Elke dag
iets anders’

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

over (natuurlijk) de weg,
maar ook over spoor,
water en zelfs door buizen. Brabant Magazine brengt
de cijfers en de mensen
achter het goederenvervoer
in beeld. Zoals schipper
André van der Wal.

Brabant is een echte pro-ductieprovincie. Er wordt veel geproduceerd. Bereik-baarheid is erg belangrijk. Dit voorjaar maakte de provincie Noord-Brabant een nauwgezette inventari-satie van goederenvervoer

GOEDERENVERVOER IN KAART GEBRACHT

aan alle wegen

Brabant

Vervoer

Van der Wal vervoert als ZZP-er met zijn schip zo’n 200 miljoen liter melk per jaar. Daardoor zijn er jaarlijks ruim 6.000 melktankwagens minder op de weg. “Ja, daar sta ik vaak bij stil. Heel soms komt het schip niet vol en moet ik eigenlijk al wel varen. Meestal wacht ik dan wat langer, dat scheelt toch altijd weer een vrachtwagen.”

De kosten voor vervoer over water zijn nog altijd veel lager dan die voor vervoer over de weg of per spoor. Van der Wal: “Er wordt op schepen veel gedaan aan brandstofbesparing, betere motoren en grotere tonnages per schip. Dat houdt de prijs laag.”

‘Kosten vervoer
over water’

x

x

“Vervoer per spoor is overigens hard op weg om even duur te worden als vervoer over de weg”, vertelt Schijvens. “Vooral de kosten van infra worden zó hoog, dat er in kosten amper meer verschil is tussen de vroegere nummer
2 (spoor) en nummer 1 (weg). Water staat nog altijd op plaats 3, met pakweg de helft aan kosten per kilometer.”

Efficiëntere keuze
Schijvens: "Het mooie is, dat we onze klanten kunnen laten kiezen voor een methode van containervervoer met de combinatie weg,
spoor en water. Zij kiezen vaak voor de snelste transit. Maar als een ander vervoermiddel op de lange duur goedkoper is, én veel milieu-vriendelijker, kiest de klant steeds vaker daarvoor."

‘Kosten spoor
worden hoger’

x

x

Het is belangrijk dat Brabantse bedrijven
goed bereikbaar zijn en blijven. De provincie Noord-Brabant levert hier een bijdrage aan.
Zij investeert in infrastructuur, kennis, duur-
zaam vervoer en het slimmer benutten van
de aanwezige middelen.

Daarnaast is Noord-Brabant een belangrijke logistieke regio, gelegen tussen wereldhavens Antwerpen en Rotterdam. Deze ligging maakt Brabant interessant voor de logistieke sector zelf. Denk aan overslag, assemblage en door-voer van en naar het Europese achterland.

Wat doet
de provincie?

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

x

x

DOWNLOAD
FACTSHEET

0

DOWNLOAD
FACTSHEET

0

x

x

x

x

x

x

x

x

assets/2015editie3/379e_FS3 buizen 20150519 groot beide zijden.pdf

assets/2015editie3/7ea4_FS2 goederenvervoer water 20150303 groot.pdf

assets/2015editie3/a25e_FS5 spoor 20150621 groot.pdf

assets/2015editie3/e8da_FS4 wegen 20150607 groot.pdf

http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/vondstcomplexen

assets/2015editie3/bbaf_FS1 goederenvervoer groot def 16-06-2015.pdf

Brabant Magazine 18 - DorpenDerby

Brabant Magazine 18 - Regiobranding

Technology by MagStream Real Time Publishing